JAMIE HUGHES

JAMIE HUGHES

YOZZA

Nome JAMIE HUGHES
Nik Name YOZZA
PDC World Ranking 41°
Television Title 1
non television title 1
Nine dart television 0
Walk-on Music  
Data Nascita 27 FEBBRAIO 1986
Dart Used RED DRAGON
Home Town TIPTON
Nation INGHILTERRA