WDF Junior: INTERNATIONAL WDF YOUTH CHALLENGE VIENNA 2024

INTERNATIONAL WDF YOUTH CHALLENGE VIENNA 2024
Milí priatelia,
Viedeň volá:
Konečne ďalší turnaj WDF Youth World Ranking Tournament vo Viedni:
Všetky podrobnosti na webovej stránke: https://iycvienna.com/
Kedy: 15-17. marec 2024
Kde: JUFA-Hotel Wien City, Mautner-Markhof-Gasse 50, 1110 Viedeň
Čo: Turnaj U18
WDF World Ranking Tournament (súťaž jednotlivcov), kategória ZLATÁ.
Súťaž dvojíc (dvojice budú losované)
Súťaž družstiev (družstvá s 3 hráčmi budú losované)
U23: V sobotu súťaž jednotlivcov a dvojíc
V nedeľu súťaž jednotlivcov a dvojíc
Registračný poplatok pre U23: 10€/osoba a súťaž
Prize money: 60 % (registračného poplatku) za súťaž, 20 % (registračného poplatku) celkové poradie
Pre účastníkov je pripravená zábavná akcia v sobotu popoludní, vrátane večere.
Párty večer v hoteli Jufa: https://iycvienna.com/special-event/
Registráciu je možné vykonať na linku: https://iycvienna.com/registration-shuttle-service/
Registračný poplatok pre U18: ZDARMA – Turnaj so všetkými súťažami, zábavná akcia a večerná párty sú pre všetkých mládežníckych účastníkov zdarma.
Turnaj sa bude s použitím tabletov na platforme My Darts Tournament, aby každý mohol rozlosovanie a zápasy sledovať naživo aj doma. Livescore na linku: https://yc.my-darts-tournament.at/mdt/livescore.php
Aj tento rok bude po celý deň prebiehať živý prenos prostredníctvom partnera turnaja streamster.tv na linku: https://streamster.tv/event/darts/darts-iyc/
Pre účastníkov turnaja sú v hoteli JUFA pripravené špeciálne podmienky a ceny ubytovania. Informácie a ceny ubytovania na linku: https://iycvienna.com/accommodation/
Doteraz prihlásení hráči: https://iycvienna.com/registered-players/
Fotky z IYC VIENNA 2019, 2022 a 2023: https://iycvienna.com/gallery-2/
Veríme, že aj tohto roku sa na tento špecifický a výnimočný turnaj prihlásia aj viacerí juniori zo Slovenska.
My im budeme držať palce a zaželáme to naše, klasické: NECH TO LIETA, CHALANI!
SFIDA INTERNAZIONALE WDF GIOVANI VIENNA 2024
Cari amici,
Vienna chiama :
Finalmente un altro torneo WDF Youth Ranking World Ranking a Vienna:
Tutti i dettagli sul sito: https://iycvienna.com/
Quando: 15-17 marzo 2024
Dove: JUFA-Hotel Vienna City, Mautner-Markhof-Gasse 50, 1110 Vienna
Cosa: torneo U18
Torneo WDF World Ranking (competizione individuale), categoria GOLD.
Gara di doppio (sorteggio a coppie)
Gara a squadre (saranno sorteggiate squadre con 3 giocatori)
U23: sabato gara individuale e doppio
Domenica gara singolare e doppio
Quota di iscrizione U23: 10 € / persona e concorso
Premio in denaro: 60% (tassa di iscrizione) al concorso, 20% (tassa di iscrizione), classifica complessiva
Sabato pomeriggio è in serbo un evento divertente per i partecipanti, cena compresa.
Notte di festa all’Hotel Jufa: https://iycvienna.com/special-event/
La registrazione può essere effettuata su: https://iycvienna.com/registration-shuttle-service/
Quota di iscrizione U18: GRATIS – Torneo con tutte le competizioni, azione divertente e festa serale gratis per tutti i giovani partecipanti.
Il torneo si terrà utilizzando tablet sulla piattaforma My Darts Tournament, così tutti potranno guardare i sorteggi e le partite dal vivo e a casa. Livescore su: https://yc.my-darts-tournament.at/mdt/livescore.php
Anche quest’anno ci sarà la diretta streaming per tutta la giornata attraverso il partner dello streamster del torneo. tv sul link : https://streamster.tv/event/darts/darts-iyc/
Per i partecipanti al torneo, sono preparate condizioni speciali e prezzi di alloggio presso l’hotel JUFA. Informazioni e prezzi dell’alloggio su: https://iycvienna.com/accommodation/
Giocatori registrati finora: https://iycvienna.com/registered-players/
Foto dall’IYC VIENNA 2019, 2022 e 2023: https://iycvienna.com/gallery-2/
Crediamo che anche quest’anno diversi juniores slovacchi si candideranno a questo torneo specifico ed eccezionale.
Incrociamo le dita per loro e auguriamo che sia nostro, il classico: CONTINUATE A VOLARE, RAGAZZI!