IAN WHITE

IAN WHITE

DIAMOND

Nome Ian White
Nik Name Diamond
PDC World Ranking 10°
Television Title 0
non television title 12
Nine dart television 0
Walk-on Music That Funky Music – Wild Cherry
Data Nascita 17 Agosto 1970
Dart Used Unicorn 22g
Home Town Stoke-On-Trent
Nation Olanda